Block "156" not found

245,000

vnđ/ tháng

30 Mbps

 • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình
 • Download/ Upload 30 Mbps
  • Miễn phí lắp đặt
  • Trang bị thiết bị modem wifi, HD box
  • Tặng từ 1-4 tháng cước sử dụng

  • Lắp đặt nhanh chóng
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Mức giá trên đã bao gồm VAT

Đăng ký ngay

245,000

vnđ/ tháng

30 Mbps

 • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình
 • Download/ Upload 30 Mbps
  • Miễn phí lắp đặt
  • Trang bị thiết bị modem wifi, HD box
  • Tặng từ 1-4 tháng cước sử dụng

  • Lắp đặt nhanh chóng
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Mức giá trên đã bao gồm VAT

Đăng ký ngay

245,000

vnđ/ tháng

30 Mbps

 • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình
 • Download/ Upload 30 Mbps
  • Miễn phí lắp đặt
  • Trang bị thiết bị modem wifi, HD box
  • Tặng từ 1-4 tháng cước sử dụng

  • Lắp đặt nhanh chóng
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Mức giá trên đã bao gồm VAT

Đăng ký ngay

245,000

vnđ/ tháng

30 Mbps

 • Phù hợp với cá nhân, hộ gia đình
 • Download/ Upload 30 Mbps
  • Miễn phí lắp đặt
  • Trang bị thiết bị modem wifi, HD box
  • Tặng từ 1-4 tháng cước sử dụng

  • Lắp đặt nhanh chóng
  • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Mức giá trên đã bao gồm VAT

Đăng ký ngay

Tin mới nhất FPT GIỚI THIỆU

ĐĂNG KÝ